Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I dag skriver jag krönika om den statliga inkomstskatten. Här kan man ladda ned en färsk rapport från Sacos Eva Löfbom, som visar att statsskattens bidrag till fördelningspolitiken är helt marginellt. Även om hela statsskatten försvann och vi gick över till rak proportionell inkomstskatt – plattskatt – skulle vi ha en av EU:s 2-3 jämnaste standardfördelningar. Just do it!

Här (gå till seminariet den 31 maj) hittar man professor Peter Birch Sørensens, chefekonom vid Danmarks centralbank, ESO-rapport om det svenska skattesystemet. Bland mycket annat förordar han att man avskaffar värnskatten, eftersom den ger starkt försämrade incitament för produktiva insatser och sannolikt kostar statskassan mer än den drar in.

Statsskatten drar in ca 40 miljarder till statskassan, och det måste förstås hanteras vid ett avskaffande – men Löfbom visar att det inte finns några rimliga fördelningspolitiska skäl för skatten. Om man nu inte tycker att det är rimligt med ren oginhet, förstås.

Arkiv