Annons

Ledarbloggen

Siri Steijer

Siri Steijer

I helgens ledare belystes problemen med stora kommuners valkretsindelning. På grund av dessa behöver ofta småpartierna mångdubbelt så många röster som de större partierna för att få mandat till kommunfullmäktige. I valet 2010 behövde exempelvis Kristdemokraterna omkring fyra gånger fler röster för sina mandat än Miljöpartiet. Olika partier har drabbats i olika val och hur många mandat man får i förhållande till röster är lite av ett lotteri.

Nu har dessvärre Stockholms valnämnd fattat beslut om att de sex valkretsarna i kommunen kvarstår inför valet 2014.

I ett pressmeddelande från Kristdemokraterna vädrar Ewa Samuelsson (KD), biträdande Socialborgarråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms Stadshus sitt missnöje. Hon är besviken på sina alliansvänner, Moderaterna och Folkpartiet, som drivit igenom beslutet.

Valkretsindelningen är en viktig demokratifråga. Vi ska eftersträva ett system där mandatfördelningen i så hög utsträckning som möjligt speglar vilken andel av rösterna respektive parti har fått. Genom att minska antalet valkretsar till två eller tre skulle mandatfördelningen bli mer rättvis”, säger hon.

Att de större partierna motverkar en förändring av systemet är beklagligt, men inte förvånande; det gynnar ju dem. Likväl kunde man önska att de tog sitt demokratiska ansvar i frågan. Särskilt efter att den nationella vallagskommittén nyligen presenterade delbetänkandet om proportionalitet i val.

Kommittén anser att valkretsarna förlorat sin betydelse, eftersom partierna i allt större utsträckning går fram med gemensamma listor i valkretsarna. Den föreslår därför bland annat att valkretsindelningen ska bli frivillig för kommunerna och att utjämningsmandat införs vid kommunala val. Men utredningens förslag planeras träda i kraft först 2018. Valnämnden hade kunnat besluta om att slå ihop valkretsarna redan inför valet 2014. Men nu kommer det alltså att dröja ännu en mandatperiod innan småpartiröster kan väga lika mycket som röster på de större partierna.

 

Arkiv