Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Jämställdhetsminister Maria Arnholm replikerar på Alice Teodorescus ledare (5/8) om Folkpartiets förslag att införa en tredje pappamånad.

 

Alice Teodorescu tycker det är märkligt att ett liberalt parti kan vara för valfrihet och ökad egenmakt samtidigt som man kämpar för fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen och högre jämställdhetsbonus.

Hade vi levt i ett samhälle helt utan strukturer hade jag hållit med henne. Men Folkpartiets liberalism utgår inte från att vi dag lever i ett samhälle där alla gör helt fria val. Att vi ska komma dit är vårt mål, inte vårt nolläge. Vi ser att det finns förväntningar och krav från samhället där en individs kön står i vägen för den egenmakt både Folkpartiet och Alice Teodorescu värnar om.

Utifrån den utgångspunkten är det en skyldighet för ett liberalt parti att arbeta för att kön inte blir en tvångströja. Ett viktigt verktyg i det arbetet är föräldraförsäkringen. Vi ser i statistiken att föreställningen om att kvinnan ska vara hemma med barnen samtidigt som hennes manliga partner arbetar är fast förankrad i Sverige idag. Att vi vill förändra det handlar inte om att leka dockskåp hos grannen, som Teodorescu skriver. Det handlar om att vi arbetar för ett samhälle som är fritt från strukturer som styr individernas liv.

Det ojämställda föräldraskapet får konsekvenser för kvinnor ända upp i pensionsåldern. Efter första barnet fötts ökar löneskillnaden mellan män och kvinnor, en skillnad som ofta tredubblas när de har gått i pension. Vi vet också att kvinnor tar majoriteten av alla VAB-dagar, oftare arbetar deltid och har sämre hälsa än män.

Att skriva om individualisering av föräldraförsäkringen som om den vore ett paternalistiskt verktyg för att lägga andra människors livspussel är inte bara fel. Det innebär också att man vänder bort blicken och inte vill se de orättvisor som ett ojämställt föräldraskap innebär. Det är ingen bra grund för en liberal politik.

Genom fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen arbetar vi för att fler barn ska få tillbringa mer tid med båda sina föräldrar, för mer jämlika löner och pensioner, för en mer rättvis fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet och för ett samhälle där män och kvinnor inte begränsas av sina kön.

 

Maria Arnholm (FP)

Jämställdhetsminister

Arkiv