Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I dagens ledarartikel beskrivs i förbigående Praktikertjänst olyckligt som ett SVB-bolag, alltså ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det är felaktigt.

Praktikertjänst meddelar:

”Praktikertjänst är inte ett SVB-bolag. Vi är en onoterad privatägd AB koncern som till fullo ägs av våra ca 2150 verksamma praktiker, som samtliga är anställda i Praktikertjänst AB. De verksamhetsansvariga läkarna, tandläkarna, sjukgymnasterna mm har stor frihetsgrad att driva den enhet man ansvarar för men inte full frihet att göra som man vill. Det är bolagets ledning som ansvarar för den ekonomiska styrningen och tillsynen av hur verksamheternas resultat hanteras. Krav på lönsamhetsgrad för bolaget beslutas av styrelsen för Praktikertjänst AB. Vi har ett SVB-bolag registrerat under namnet Praktikertjänst Hälso- och sjukvård, men det bolaget är inaktivt och utan verksamhet.”

 

Arkiv