Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

har det i dag blivit för Jan-Olof Lind. Regeringen har i dag förordnat honom i ytterligare 6 år som generaldirektör för Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Lind tillträdde tjänsten 2010 efter att allt i enlighet med försvarsminister Tolgfors direktiv ha varit särskild utredare för militärhelikopterutredningen.

Nu får han alltså förnyat förtroende efter att ha gjort försvaltningshistoria med sina uttalanden i samband med Ekots avslöjanden om projekt Simoom.

Så här lät det i Ekot den 6 mars (i ett utdrag) när Ekots reportrar beskriver sitt möte med GD Jan-Olof Lind:

”I väskorna har vi med oss dokumenten som beskriver projektet men innan vi visar dem vill vi att Jan-Olof Lind berättar vad Simoom är.

– Vi har i dag inget avtalsbundet projekt med det landet, så jag har ingen kommentar till det, säger Jan-Olof Lind.

Har ni haft något projekt som hetat Simoomprojektet med Saudiarabien?
–  Svaret är nej.

Ni har inte haft det?
– Svaret är nej.

S i m o o m? (bokstaverar)
– Jag har svarat på frågan.

Nej, alltså?
– Ja, så är det.

Är det sant det?
– Jamen alltså, hör du inte vad jag säger?

Enligt FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind finns det alltså inget projekt Simoom. Men det han inte vet är att vi har dokument om projektet.

– Det finns inget sånt projekt.

Och vidare:

Här finns ju då ett samarbetsavtal mellan Saudiarabien och FOI Grindsjön där det står att projektet är inriktat mot anti-tankvapen och då speciellt deras driv- och stridsdelar. Hösten 2007 gjorde ni en förstudie där ni i detalj beskriver hur fabriken ska byggas upp. Varför ljuger du om det här?
–  Alltså, ljuger tycker jag är en stark formulering och jag har inga kommentarer kring de diskussioner som har varit med landet i fråga.

Men det är ju en färdig förstudie det är ju inte några diskussioner?
– Nej men precis va, men låt oss ta det här i sansad bog. Vad i det jag har sagt har jag ljugit någonstans nu?

Du sa ju att det inte funnits något sånt här projekt?
– Ja.

Men vad är det här då? Vi har ju dokumentationen?
– Ja, men om jag kan få ta del av dokumentationen.

Och vidare:

FOI:s nuvarande generaldirektör Jan-Olof Lind vill inte kännas vid något företag med koppling till FOI.

– Nej, FOI har inga bolag.

Finns det bolag som benämns FOI company?
– Nej.

Har det tidigare funnits bolag som har en tydlig koppling till FOI?
– Där kan jag bara uttala mig för den period som jag har varit här och jag tror med viss säkerhet att jag kan uttala mig längre tillbaka i tiden också att det har inte funnits några bolag under FOI.

Finns det bolag som har tydlig koppling till FOI som myndighet?
– Nej.

– Är du säker på det?
– Ja!

Det finns bevis på att FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind, trots att han hävdar motsatsen, mycket väl känner till det att det bildats ett företag med koppling till FOI. I en hemställan till regeringen skrev han våren 2009: ”Det övergripande projektet kommer att ledas av ett svenskt företag (…) SSTI. FOI är tänkt att agera (…) som konsult och stöd för projektets utförande.”

I en annan skrivelse från FOI till regeringen står det: ”SSTI är ett fristående privatägt svenskt företag men det har genom flera personer en koppling till FOI.”

Men enligt Jan-Olof Lind har det ju inte funnits något sådant företag med koppling till FOI.

Ni ska alltså, enligt den här handlingen som du har skickat in till regeringen, vara konsult till det här bolaget som ni i ett annat dokument beskriver som ett företag som genom flera personer har en koppling till FOI?
– Kan jag få ta del av handlingen? [Vi lämnar över handlingen]

– Jag skulle gärna vilja få återkomma till den här handlingen för jag måste se om det föreligger sekretess i det här och då kan jag inte uttala mig om det.”

Läs hela reportaget här:

I ett pressmeddelande i samband med regeringsbeslutet säger Sten Tolgfors efterträdare Karin Enström att hon är glad över att Lind accepterat erbjudandet att fortsätta som generaldirektör.

Det är nog inget mot vad Lind är.

Men ska vi andra vara det…

Arkiv