Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

På dagens ledarsida skriver jag om EU:s planeringsmål för transportdrivmedel baserade på livsmedelsgrödor. Institutet IEEP har utvärderat de nuvarande och potentiella effekterna av EU:s etanolpolitik. Deras rapport finns att läsa här.

Arkiv