Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

De duktiga eleverna är inte lika duktiga längre, i alla fall läser de inte lika bra. I den stora internationella jämförelse av läsförståelse hos tioåringar som presenterades i eftermiddags ramlar Sverige ur elitserien och hamnar i division två.

Relativt sett går det fortfarande bra för de svenska eleverna. Men deras läsförståelse är klart lägre än för fem år sedan, och det är bara i England, Rumänien och Marocko som utvecklingen är svagare än hos oss. Sverige finns i den grupp som hamnar på 7-16:e plats, men för fem år sedan var vi världsklassens ljus.

Det är i toppen som tillbakagången sker. En lägre andel av eleverna är riktigt duktig på att ta till sig längre och mer komplicerade texter. (Att många läser massor av korta textbitar på nätet räcker inte.) Jag kan tänka mig att gymnasie- och universitetslärare noterar den saken med särskilt plågad min: bokläsning är och förblir kärnan i all högre utbildning.

Skolverket konstaterar i en kommentar att det alltför lite uppmärksamhet sannolikt har ägnats åt att sporra duktiga elever att inte bara läsa utan också reflektera över det lästa. Om inte de duktiga får rätt sorts stimulans är det inte säkert att de fortsätter att vara duktiga.

Undersökningen (Pirls 2006) ger Jan Björklund vatten på sin kvarn när det gäller lågstadiets stora betydelse och vikten av att lärarutbildningen ger högsta prioritet åt kunskap i att lära barnen att läsa. Men den knackar också på föräldrarnas axel: Blir det mest nät och tv nuförtiden? Eller tar ni er tid att läsa?

Arkiv