Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Barnfattigdomen var Håkan Juholts paradfråga under hans korta tid som partiledare för Socialdemokraterna. Under Stefan Löfven har retoriken tonats ned något, men partiet torgför fortfarande påståendet att Socialdemokratin vill utplåna en galopperande barnfattigdom (vilket inte är riktigt sant).

Socialdemokraterna skriver exempelvis på sin särskilda sajt om barnfattigdom att ”Sverige är ett rikt land – Trots det lever över 220000 barn i fattigdom”, och Stefan Löfven sade i sitt tal i Almedalen i somras att han ville ”radera barnfattigdomen”.

Janne Josefsson på Uppdrag granskning har till kvällens program undersökt förekomsten av fattiga barn i Sverige, och barnrättsorganisationernas retorik om denna. Josefsson drar slutsatsen att den bild som ges – och som alltså även torgförs av Socialdemokraterna – är ”kraftigt överdriven”.

Resultatet av granskningen tycks omedelbar. Barnrättsorganisationen Bris säger att man nu helt skrotar begreppet barnfattigdom. Kattis Ahlström på Bris säger att man nu kommer att använda ”ekonomisk och social utsatthet” i stället.

Det låter som en rimlig bedömning av en aktör som vill vara seriös. Begreppet barnfattigdom är inte det bästa.

Arkiv