Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

I och med LOV (lagen om valfrihetssystem) förflyttades makt från kommunala upphandlare till medborgarna. Den andra tre-bokstavs-förkortningen LOU (lagen om upphandling) innebar förvisso att privata alternativ kunde konkurrera med offentliga, men någon reell valfrihet för var och en som brukar det offentligas tjänster fanns inte.

LOV används i hög uträckning av dem som behöver hemtjänst. Och utbudet utförare växer. Enligt P4 Stockholm ”har antalet företag fördubblats i Stockholm” sedan 2009 då LOV infördes.

Välkommet för användarna och möjligen kan kommuner utan valfrihetssystemet ta intryck.

Arkiv