Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Förra veckans mest sensationella nyhet var att Frank Baude lämnar Kommunistiska partiet, tidigare kallat KPML(r), dessförinnan benämnt KFML(r). Baude var partiledare under nära trettio år, från organisationens grundande fram till 1998. Men nu tycker han att Kommunistiska partiet har begått en ”småborgerlig avvikelse”.

Anledningarna till Baudes avhopp anges i ett brev från honom till partiledningen, där han kritiserar partiets ”sekterism” som bland annat tar sig uttryck i ”det nya ivrandet för feminismen i partiet”. Baude går till källorna och förklarar:

”Feminismen är en rakt igenom borgerlig idériktning som under vänsteruppsvinget 1968 togs upp i organiserad form av grupp 8. Sedan dess har den fört en slumrande tillvaro tills Gudrun Schyman lämnade som ordförande för Vänsterpartiet och bildade Feministiskt initiativ. Stämpeln av medelklassrörelse har under senare tid snarare ökat än minskat. Andelen proletärkvinnor är närmast obefintlig bland dem som kallar sig feminister.

I marxismens klassiker finns absolut ingenting att hämta för dem som vill försöka förena denna borgerliga idériktning med en proletär politik. Tvärtom så anser de kommunistiska klassikerna att den proletära revolutionen är vägen att frigöra kvinnan från det dubbla förtrycket under kapitalismen och den kapitalistiska ideologin. I boken ’Kvinnan och socialismen’ utgiven av Gidlunds förlag 1971, är en samling utdrag av av Lenins skrifter med förord av hans hustru Krupskaja och efterord av Clara Zetkin där framgår tydligt Lenins proletära syn på kvinnokampens nödvändighet och inriktan. Han säger där ’Det organisatoriska framgår ur vår ideologiska uppfattning: inga särskilda föreningar för kommunistkvinnor. En kvinnlig kommunist är medlem av partiet liksom den manlige kommunisten.’ Lenin pekar sedan ut under vilka olika betingelser kvinnorna lever och sammanfattar detta med orden: ’Vi behöver särskilda grupper som arbetar bland kvinnorna, särskilda agitationsmetoder och organisationsformer. Detta är inte feminism utan praktisk revolutionär förnuftsmässighet.’ Lenin understryker alltså att det råder en ideologisk skillnad mellan feminism och kommunistisk politik.”

Hela det fyra sidor långa brevet finns utlagt på internet. Där beskrivs även andra ”brott” mot Lenins principer. Stor underhållning!

Arkiv