Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I dag får man inte missa Magnus Norells utmärkta redogörelse för vissa systematiska brister i FN:s olika organ, på Utrikesbloggen.

”FN skjuter skarpt och snett i Gaza”, skriver Norell, och påvisar hur FN:s Råd för Mänskliga Rättigheter och Rådets speciella rapportör professor Richard Falk har en tydligt snedvriden vinkling.

”Det bör dock påpekas att Rådet, i enlighet med FN:s generalförsamling i stort, har ägnat proportionellt mer tid åt konflikten mellan israeler och palestinier än åt någon annan konflikt. Så har i de sessioner Rådet haft sedan 2006, tio specialsessioner och tio reguljära sessioner, samtliga utom en specialstuderat konflikten mellan israeler och palestinier. I alla dessa fall har det rört sig om kritik mot Israel som den part som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Återigen, det betyder inte att denna fråga inte ska tas upp eller inte är viktig. Men det är märkligt att så många andra områden där brott mot mänskliga rättigheter förekommer ymnigt, inte får tillnärmelsevis samma uppmärksamhet av en organisation som förväntas sysselsätta sig med sådana brott över hela världen, och som därför också har representanter från alla FN:s regioner. ”

Arkiv