Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Den moderata partistyrelsen har nu stämmobeslut på att driva det man började driva redan i februari -– nämligen betyg från tredje klass. Partiets skolpolitiske talesman Tomas Tobé talar om förslaget som en ”kontrollstation”, där elever som hamnar efter ska fångas upp i tid.

Den tanken är god, däremot är värdet av alltför tidig betygsadministration tveksamt. Dessutom finns det ju skolor som helt utan att kalla företeelsen betyg jobbar med att informera föräldrar via såväl muntliga som skriftliga omdömen, utvecklingssamtal etc. Syftet med det där är rimligen bland annat att det ska finnas just kontrollstationer. Dylikt kan uppmuntras utan att man ändrar i betygssystemet.

 

Det vore dessutom tacknämligt om vi kunde låta en betygsreform installeras, sätta sig och upplevas ett slag innan nästa reformidé skapar debatt. Ny betygsdebatt – nej tack. Nu får ni allt lugna ner er ett slag.

Arkiv