Annons

Ledarbloggen

Maria Abrahamsson

Maria Abrahamsson

Statsministern räknar kallt med att stormen kring hans statssekreterare bedarrar. Alltså vidhöll han i dag att hon var tillräckligt klar i huvudet för att fullgöra sina plikter under den famösa krogkvällen.

Om det sedan betyder att Ulrica Schenström också hade jour för regeringskansliets krisberedskap samtidigt som hon enligt sin dryckesbroder på TV4 ”var jävligt glad i hatten”, vägrar statsministern att tala om.

En slutsats som även moderatledningen borde dra efter att ha orsakat en förtroendekris kring statsledningens krishanteringsförmåga, är att regeringskansliets krisledningsfunktion bör avpolitiseras i stället för att ligga på statsministerns närmaste medarbetare. Detta har inget att göra med Schenströms bristande omdöme utan är en principiell fråga.

Krisledningen bör vara riggad och ha befogenhet att kunna agera omedelbart utan att invänta klartecken från statsministern eller hans stab. Då riskerar bara dyrbar tid att gå förlorad, det om något lärde oss den bedrövliga hanteringen av Tsunamikatastrofen.

Arkiv