Annons

Ledarbloggen

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Nyligen presenterades SCBs statistik över hur många som valde
att utnyttja avdraget för hushållsnära tjänster under 2008. Utöver att det
rörde sig om 92 000 personer och att detta var en fördubbling jämfört med året
innan lyfte SCB i sitt pressmeddelande fram att av den halva av befolkningen
(20 år och äldre) som har lägst inkomster så var det bara 6 promille som
utnyttjade avdraget.

6 promille låter onekligen lite och det var nog fler än en som misstolkade SCBs uppgifter. För siffran säger egentligen mer om hur (o)vanligt RUT-avdraget är totalt sett, än om fördelningsprofilen. För att få en uppfattning om 6 promille är mycket eller lite bör man nämligen jämföra med hur stor andel av befolkningen i totalt sett som köpte hushållsnära tjänster. Detta är en relativt ny reform som visserligen
har ökat i popularitet men ännu 2008 var det trots allt ganska få som
utnyttjade den. Närmare bestämt 12 promille av hela befolkningen. Detta nämnde dock inte SCB i sitt pressmeddelande.

Sedan kan det förstås också nämnas att bland de 50 procent som
har lägst inkomster så finns en hel del studenter, pensionärer,
deltidsarbetande med flera, medan de som arbetar heltid i större utsträckning finns bland de 50 procent som har högst inkomster (vilket enligt SCB är personer som tjänar mer än 200 000 kronor per år, eller 16 700 kronor i månaden – knappast någon jätteinkomst). Om det är vanligare att heltidsarbetande
småbarnsföräldrar köper en städtjänst än att någon som är student eller arbetar deltid gör det,
vilket de här siffrorna antyder, är det något jag har svårt att bli upprörd
över. Det var för övrigt själva tanken med avdraget.

För övrigt vore det intressant att jämföra en situation där
24 procent av de som köpte hushållsnära tjänster tillhör befolkningshalvan med
lägst inkomster – vilket går att utläsa ur SCBs statistik, men inte heller nämndes i pressmeddelandet – med den situation som var innan RUT-avdraget
infördes. Hur många låg- och medelinkomsttagare hade då råd med hjälp i hemmet?

Arkiv