Annons

Ledarbloggen

Fredrik Kärrholm

Fredrik Kärrholm

De svenska utsläppen av koldioxid är inte mer än cirka 0,15 procent av de globala, vilket med stor säkerhet assimileras i våra skogsmarker. Det skriver Lennart Bengtsson, professor i meteorologi, på debattplats i UNT.

Men detta känner de flesta inte till, enligt en undersökning Bengtsson redogör för. Hela 76 procent tror dessutom att Sveriges koldioxidutsläpp har ökat sedan 1980, när det i själva verket har minskat kraftigt! Det är något anmärkningsvärt, att det finns ett så stort och utbrett intresse (och oro) för en fråga, men så lite korrekt kunskap om den samma.

Det gynnar ingen. Utom möjligtvis Miljöpartiet.

Arkiv