X
Annons
X

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Kan vem som helst bli lärare? Så rubricerar Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet, en post på sin blogg. Söderbergh Widding är kritisk mot DN:s rapportering om usla förkunskaper hos studenter som tas in på lärarlinjen. De alarmerande uppgifterna gäller nämligen bara dem som tas in med högskoleprovet som grund – en kvotgrupp som universitetet har bett utbildningsdepartementet att avskaffa, eftersom de som tas in den vägen klarar studierna så dåligt.

När det gäller betygsintagningen har söktrycket tvärtom ökat och på vissa utbildningar är kraven större än för att studera exempelvis nationalekonomi. Med tanke på den allmänt uppgivna debatten om lärarförsörjningen förtjänar den här sortens ljuspunkter att lyftas fram. Den lärarutbildning som sjösattes vid 2000-talets början var bedrövlig, men nu har den gjorts om. Reformen har sett vettig ut på papper men om den fått goda effekter även i praktiken är det naturligtvis mycket viktigare.

 

 

Arkiv