Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Kommentar med anledning av ledaren Det vi redan vet räcker en bra bit (SvD 24/9):

Jag håller helt med om att det finns mycket att göra för att förebygga/åtgärda utanförskap hos personer med adhd. Jag har skrivit en doktorsavhandling vid Karolinska Institutet (Attention deficit hyperactivity disorder in prison inmates, 2012) om utredning och behandling av långtidsdömda män med adhd på Norrtäljeanstalten och jag skrev för några dagar sedan en debattartikel på SVT Opinion där jag kort sammanfattade doktorandprojektet: http://www.svt.se/opinion/viktigt-att-behandla-adhd-i-fangelserna

Resultaten från projektet var mycket goda och Kriminalvården har därefter, som jag uppfattar det, tagit mycket seriöst på adhd-frågan. Jag säger inte detta i egen sak eftersom jag själv inte arbetar inom Kriminalvården utan inom Stockholmspsykiatrin, där jag i snart 15 år arbetat med att utreda adhd och autismspektrum hos vuxna och behandla adhd med läkemedel och andra kompletterande insatser.

Till följd av resultaten från Norrtäljestudien inför nu Kriminalvården utredning och behandling på allt fler av sina anstalter, trots att det egentligen inte är deras ansvar utan landstingens att sköta denna uppgift. Enligt den normaliseringsprincip som Kriminalvården arbetar efter, är det faktiskt landstingens uppgift att tillhandahålla sjukvård för alla fängelseintagna.

Men eftersom psykiatrin på många håll tyvärr fungerar allt annat än optimalt vad gäller utredning och behandling av adhd, har man inom Kriminalvården haft svårt att få till stånd samverkan med landstingen i denna fråga varför man på eget initiativ börjat utreda och behandla adhd. För att man sett så goda resultat och inte anser sig kunna invänta att psykiatrin tar sitt egentliga ansvar. Jag tycker att detta bör komma fram i debatten; att Kriminalvården faktiskt gör mer än de måste.

Eftersom Norrtäljeprojektet var den första adhd-behandlingsstudien gjord i fängelse har den rönt ett stort internationellt intresse och jag har varit inbjuden att presentera resultaten på ett flertal kongresser utomlands. När det gäller adhd anses därför svensk kriminalvård ligga i internationell framkant och det har kommit olika utländska delegationer som besökt Norrtäljeanstalten för att informera sig om hur de arbetar med intagna med adhd. Det var bl. a. en japansk delegation som visade ett stort intresse varför jag ombads att skicka avhandlingen till den japanske justitieministern. I England gör man nu också försök att upprepa den studie vi gjorde på Norrtäljeanstalten.

Visst kan saker och ting absolut bli bättre, men den svenska kriminalvården förtjänar inte att svartmålas. Sedan tar det som alltid tid att implementera nya arbetssätt. De har även köpt in och översatt ett specifikt kbt-program för intagna med adhd och antisocialitet som de ämnar pröva och utvärdera inom sin verksamhet.

Jag håller också själv precis på och startar upp en studie i samarbete med Kriminalvården där jag utvärderar effekten av datoriserad arbetsminnesträning hos vuxna intagna med adhd. Det ska bli spännande att se hur långt vi kan nå med sådan icke-farmakologisk behandling.

Men det hjälper inte att Kriminalvården gör ett aldrig så bra arbete om det inte finns någon mottagare utanför som tar vid där Kriminalvårdens arbete slutar. Det behövs förstås även vårdkedjor som tidigt identifierar barn i riskzonen och ger stödinsatser för att förebygga risken att de senare hamnar i utanförskap och kriminalitet. Det bästa vore givetvis att dessa barn aldrig behövde hamna på Norrtäljeanstalten eller på andra institutioner; det måste vara målet, men det lär dröja innan vi är där. Arbetet behöver därför ske samtidigt och på olika nivåer.

Samverkan mellan kriminalvård, sjukvård, socialtjänst, FK och AF (och andra samhällsaktörer) måste prioriteras för att hållbara resultat ska kunna nås, det är min absoluta övertygelse och här finns det väldigt väldigt mycket kvar att göra.

Ylva Ginsberg, leg. läkare, specialist i psykiatri och postdoktoral forskare på Karolinska Institutet

Arkiv