Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Den oemotsagda högerextremismen är rubriken på ledaren signerad Adrian Kaba i det senaste numret av Broderskapsrörelsens tidning Tro & Politik.

Den bör inte få stå oemotsagd.

Det budskap som Broderskapsrörelsen kolporterar doftar antisemitism .

Ledaren tar i sin utgångspunkt i rättegången mot Anders Behring Breivik, som man man menar har slagit fast att ”Breivik inte är en ensam galning, utan en del av en europeisk och internationell världsomspänd högerextrem rörelse med en tydlig anti-muslimsk och islamhatisk kampanj”.

Visserligen är det väl snarare motsatsen som har slagits fast, men däremot har det förstås tydliggjorts att Breivik varit synnerligen aktiv i den miljön på sociala medier.

Kaba skjuter sedan in sig på islamofobiska Europen Defence League och Counterjihadrörelsen. Så långt är det inte något problem, men så skriver han:

”Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar i EDL-skapats och där Counterjihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ’Facing jihad’.”

Logiken haltar betänkligt: Att någon uttrycker stöd för Israel är inte bevis för att det motsatta gäller. Det är också möjligt att personer med judisk bakgrund är aktiva inom EDL, liksom att israeliska parlamentariker haft konferenser tillsammans med Counterjihadrörelsen. Det kan och bör man kritisera på samma sätt som man kan ta avstånd från EDL och Counterjihadrörelsens världsbild och agenda.

Det är en helt annan sak att beskriva detta som en judisk-europeisk sammansvärjning.

Det leder tanken fel att skriva ”europeisk”, men genom att använda begreppet ”judisk” blir det rena haveriet. Det är detsamma som att trampa in på klassisk antisemitisk mark. Alla judar klumpas ihop och beläggs med kollektiv skuld. Och så förstås konspirationen…

Broderskapsrörelsens Tro & Politik rör sig i samma konspiratoriska kontext i vilken Israel till och med utpekas som ytterst ansvarig för Breiviks terrordåd. Det blir kanske nästa ledare.

Arkiv