Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Med anledning av söndagskrönikan Barn, gungor och karuseller (22/6), har följande kommentar inkommit:

ClaesElever i behov av särskilt stöd har fått det allt svårare att få de resurser de har rätt till. Det visar ny statistik över domar om tilläggsbelopp och särskilt stöd som vi på Friskolornas riksförbund har tagit fram.

Det slår ofta hårdare mot elever på fristående skolor. De är ofta mindre och har svårare att fördela om extra resurser till vissa elever, utan att det drabbar andra. Men idag är problemet främst att allt fler kommuner väljer att tolka regler och praxis så strikt det går. Allt färre betalar ut tilläggsbelopp till elever som valt att gå i fristående skolor, både till resursskolor och andra fristående verksamheter.

Många kommuner tycks se varje krona som betalas till elever på en fristående skola som en extrakostnad. Det är givetvis inte sant eftersom varje elev ska få resurser som följer med dem på lika villkor. Lagen är tydlig: kommunen har ansvar för att alla dess invånare får tillgång till en likvärdig skolgång.

Just därför är den nuvarande situationen obegriplig. Allt fler av våra medlemmar har gett upp försöken att få de tilläggsbelopp från kommunen som deras elever egentligen har rätt till. De ser att det är utsiktslöst. Mörkertalet växer. Andra för kampen i förvaltningsrätten men där får i princip alla avslag. Och ärligt talat är det ett misslyckande att barns behov ska avgöras i domstol när vi redan vet vad som krävs.

Den nya lagen från 2011 fungerar helt enkelt inte. Tusentals barn går i dag miste om resurser de har rätt till. Och när skolor givetvis följer kravet att ta emot alla elever hamnar de i ett moment 22 när de inte får rätt resurser för att anställa rätt kompetens. Därför måste lagen ändras eller regeringen ta andra initiativ som snabbt ändrar läget. Och det är bråttom, för barnen det gäller har inte tid att vänta.

Kommunerna behöver sluta se elever som väljer fristående skolor som en ovälkommen extrakostnad. De är invånare med lika rättigheter till resurser för stöd som alla andra.

Claes Nyberg, vd för Friskolornas riksförbund

Arkiv