Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

På Centrala etikprövningsnämndens hemsida läser jag:

”Från den 1 januari 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen). Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Den 1 juni 2008 har vissa ändringar i etikprövningslagen trätt i kraft, bl.a. har lagens definition av forskning ändrats för att tydliggöra vilka aktiviteter som ska etikprövas enligt lagen. Lagens tillämpningsområde har utvidgats så att all forskning som innefattar behandling av s k känsliga personuppgifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. En ytterligare utvidgning av lagens tillämpningsområde är att även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forskningspersonen ska etikprövas.”

Det är onekligen ett viktigt och grannlaga arbete. Kräver en hel del etik, kan man tänka.

Nu visar det sig att beslut daterats bakåt i tiden – allt för att undvika att det blev uppenbarat att ärenden har varit liggande i flera år utan åtgärd. När Dagens Medicin begärde ut handlingar ändrade man också på layouten (den gamla adressen klipptes in för att synka med rätt, det vill säga fel, datum).

Vi ville göra så att besluten såg riktiga ut, det var en ren administrativ åtgärd, kommenterar man från Centrala etiknämnden.

Så mycket för etikprövningen.

Nog kan man undra hur nämnden bokför sina personalfester.

Arkiv