Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I Sverige har de politiska partierna rätt till stödpengar inte bara nationellt utan också på kommunal nivå. Lokalt regleras detta av de enskilda kommunerna, så det är förstås ingen överraskning att det kan skilja sig åt mellan olika landsändar. Men när ekonomerna Jonas Vlachos och Helena Svaleryd tittar närmare på skillnaderna framträder mönster som borde väcka eftertanke.

På bloggen Ekonomistas berättar Vlachos om fynden. ”Ju mer ohotade makthavarna är, desto högre är partistöden och mönstret ser likadant ut i såväl kommuner som landsting.”

Bloggens slutsats
är lätt att instämma i. ”Resultaten visar att konkurrens mellan politiska partierna är ett
verktyg att minska missbruket med offentliga medel. Information är ett
annat. Givet hur generösa reglerna för partistöd är vore det därför
rimligt om väljarna fick insyn i hur partierna använder sina pengar.”

Uppsatsen Political rents in a non-corrupt democracy finns att läsa på webben (pdf) i väntan på förestående publicering i vetenskaplig tidskrift.

Arkiv