Annons

Ledarbloggen

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Finansministern vill ha högre pedagogiska ambitioner och mer av inlärning i förskolan. Det säger han i en intervju med Lärarnas tidning. Inget konstigt med det: Vi är väl många som har undrat om man inte skulle ha kunnat ägna sig lite mer åt till exempel lästräning under året före årskurs ett.

Men Anders Borg talar inte bara om sexårs. När Lärarnas tidning (LT) börjar fråga om obligatorium svarar Borg på ett sätt som gör att man svårligen kan dra någon annan slutsats än att han vill ha skolplikt från tre år ålder:

LT: Regeringen har ju redan aviserat att den allmänna förskolans regler för fyra- och femåringar ska utvidgas till att omfatta även treåringar.

AB: Sverige har väldigt bra barnomsorg, vi tillhör absolut världsklass. Men om man ska förbättra den, då tror jag det handlar om att förtydliga de pedagogiska inslagen. Fortsätta med inlärning under lekfulla former, utnyttja styrkan i hur förskolan i dag fungerar men förstärka möjligheterna till ett pedagogiskt inslag.

LT: Om syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn från socioekonomiskt svaga miljöer – innebär det att den allmänna förskolan blir obligatorisk?

AB: Ja, det måste ju vara så att den pedagogiska delen, förskoledelen så att säga, är obligatorisk. De exakta formerna vill jag vara försiktig med. Men för att få den eftersträvade effekten måste man säkra att alla har lika möjlighet till de pedagogiska delarna.

Anders Borg hänvisar till utbildningsdepartementet när det gäller planeringen av reformer men konstaterar i nästa andetag att: Den pedagogiska inriktningen och kvalitetsförstärkningen i förskolan är en prioriterad sak inför den kommande budgeten som vi ska ta i höst och som träder i kraft från årsskiftet.

Här är det nog ändå läge med ett förtydligande från Jan Björklund och/eller Fredrik Reinfeldt? Arbetar regeringen med ett förslag som ska göra förskola från tre års ålder obligatorisk inte bara för kommunerna (att tillhandahålla) utan också för medborgarna (att sätta sina barn i). Och hur rimmar i så fall det med valfrihetslinjen som regeringen annars står för?

Arkiv