Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

I februari 2004, när landstingsstyrelsen under det socialdemokratiska landstingsrådet Ingela Nylund Watz beslöt om en ny it-strategi för länets hälso- och sjukvård, budgeterade man 200 miljoner för utveckling av ett system för patientjournaler. Projektet, som av revisorerna särskilt utpekades som ekonomiskt riskfyllt, skulle vara klart tre eller fyra år senare. Men efter många förseningar lades det hela i somras på is. I höstas uppgavs att kostnaden hittills hamnat på 300 miljoner. Utan att något journalsystem setts till.

Tidningen Computer Sweden säger sig ha tagit del av en intern rapport om hur projektet egentligen löpt, och avslöjar att notan hittills ligger på 400 miljoner, och att den beräknade slutkostnaden kommer att hamna på 1,6 miljarder. Enligt vad Computer Sweden erfar har externa konsulter fakturerat 80-timmarsveckor för en timkostnad på 1 100 kronor. I flera år.

Kanske är det dags
att klargöra en sak för socialdemokraterna. När utgifter på 200 miljoner växer åtta gånger så är det inte vad som menas med tillväxt, ens i ett landsting.

Arkiv