Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Det är så oerhört frestande att skriva ’Vad är det jag alltid har sagt?’, men det behövs inte. Den stegvist växande insikten om att kvotering inte löser något mer än tillfälliga statistiska utfall är hjärtligt välkommen. Låt oss lämna den urtida kvoteringstanken, quick fix:en, samvetsgesten, ”lull-lullet” – för jämställdhets skull.

Norge stiftade lagen om kvotering till bolagsstyrelser 2003. Eftersom sanktionsformen för dem som inom tre år inte nådde 40% kvinnor i styrelserna var tvångslikvidering blev utfallet 2006 sagda andel. Somliga styrelser utökades i antal för att slippa kicka halva gänget och i stället nyrekrytera kvinnor till posterna, andra omregistrerade i annan bolagsform. I det stora hela följdes lagen. Därmed inte sagt att man i Norge ”lyckats jämställa näringslivet”.

Utvärderingen av reformen måste följa frågan om man med kvotering uppnådde vad som utlovades. Det vill säga om näringslivet blivit mer jämställt och om kvinnor numera lika självklart som män intar olika positioner. Så har det alls itne blivit. Enligt forskare som utvärderat effekterna är läget status quo på samtliga nivåer och instanser – utom just i aktuella bolagsstyrelser. Inga så kallade ”nersipprande” effekter alltså. Lagen infördes, åtföljdes och styrelsestatistiken ser nu ut som avsett. Men mer än så har inte hänt.

Tvärtom har chefsposter, ledningsgrupper och andra utnämningar fastnat i samma former som före kvoteringen. Till Metro, som förtjänstfullt skriver om den norska kvoteringen och forskning därom, säger Amanda Lundeteg, vd på stiftelsen Allbright, att kvotering inte ändrar så mycket: ”Styrelsekvotering riskerar att bli en kosmetisk sifferlösning som tar fokus från arbetet att få in kvinnor på ledningsnivå”.

I varje kvoteringsdebatt finns de representerade som av principiella skäl absolut är emot kvotering, av alla slag, men som i just detta ömmande fall med kvinnor och bolagsstyrelser, är beredda att göra ett undantag. För den goda sakens skull. Argumentet har varit att kvotering är fel i grunden, men ju verkar funka så låt oss prova. Snart vet även de att kvotering som metod är lika ineffektivt – för att inte säga kontraproduktivt – som det är principiellt fel. Se på Norge och lär.

 

 

Arkiv