Annons

Ledarbloggen

Claes Arvidsson

Claes Arvidsson

Finlands nya säkerhetspolitiska redogörelse har nu presenterats.

Mer om den senare.

Redogörelsen kan läsas här.

Försvarsminister Carl Haglund säger bland annat följande i ett pressmeddelande:

”Även om antalet militära hot mot Finland har minskat, har användningen av militära metoder och hot inte helt uteslutas. ’Därför är det viktigt att vi också i fortsättningen upprätthåller förmågan att förhindra och avvärja användningen av militära maktmedel’, konstaterar minister Haglund. Samtidigt bör Finland enligt honom bereda sig på att avvärja också andra hot när situationen kräver det.”

Arkiv