Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Det är något skruvat med skuldfeminismen. Utgångspunkten är totalitär eftersom den som inte accepterar en på förhand given premiss, per automatik diskvalificeras. Utesluts ur fortsatt diskussion. Det vill säga, om du inte accepterar premissen att världen vore en bättre plats om alla var som kvinnor är, är du förlorad till strukturer du varken begriper eller ser att du är en del av. Om du däremot håller med om antagandet att du som man per definition bär skuld och som kvinna per definition är moraliskt suverän, behåller du axess.

När Åsa Romson i sitt tal i Almedalen i onsdags radade upp motsatspar, mellan det goda och det onda, det föredömliga och det förkastliga, var det en ständig motsättning mellan det kvinnliga och det manliga. Mellan den föredömliga ljusgestalten och den förtappade. Kvinnan – mannen, två kollektiv.

Språkrörets analys av vad en man är kan sammanfattas som följer. Hen tar alltid flyg till och från Bromma flygplats. Hen äter kött. Hen dricker rödvin (!) och hen är lat. Hen bor dessutom i Västvärlden och kör omkring i en stor bil (när hen inte flyger flygplan till och från Bromma).

Slutsatsen blir att män bör omskolas i mer kvinnlig riktning. Avkodas sådant som Romson menar att de är programmerade till. För detta behövs politiska beslut och tiden är knapp. Därför ska man rösta på Miljöpartiet och Miljöpartiet ska sitta i Sveriges regering. (Pretty much kortversion av Romsons almedalstal.)

Den som flygledes lämnat Gotland och politikerveckan för Stockholm och rest med Malmö Aviation landar på Bromma. Om vederbörande under dagarna i Visby frestats att äta närodlat Gotlandslamm och dessutom druckit rödvin till, arbetat färre timmar än de 35 som Romson tycker är måttet på optimal arbetstid per vecka (varit lat) löper den stor risk att vara man.

Den stereotypa bilden av hur män respektive kvinnor ”är” i kombination med kollektiv skuld, är retoriskt svår att komma runt. Den som inte instämmer är offer för strukturen och har ännu inte ”sett” hur det egentligen är beställt med världen. Och den som inte sett och förstått kan heller inte väntas bidra i debatten. Lycka till alla liberala krafter som hävdar att det är individens karaktär och inte hennes kön som avgör om hon är en förebild eller ej.

Arkiv