Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Imorgon tisdag sammanträder justitieutskottet. Det syns inte på föredragningslistan, men under mötet kommer även ett brev och en uppmaning föredras för ledamöterna. Det är svenska FN-förbundet som i ett brev till utskottet uppmanar ledamöterna att ”stoppa alla möjligheter att ingå eller erkänna barnäktenskap i Sverige”. Vad det handlar om är förstås de kryphål som avhandlas på dagens ledarsida och som även jag gärna skulle se tilltäppta. I brevet skriver förbundet bland annat följande:

”Det har i debatten sagts att enstaka undantag från ett förbud mot barnäktenskap ska kunna göras för nyanlända som är strax under 18 år, har barn tillsammans och som redan är gifta när de kommer till Sverige. Det huvudsakliga problemet med propositionen är emellertid den föreslagna möjligheten att vid synnerliga skäl erkänna även äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag mellan personer med hemvist eller medborgarskap i Sverige (1 kap 8 a §). Det innebär att tusentals unga i Sverige kommer att tvingas fortsätta leva i rädsla att giftas bort mot sin vilja. Vi anser att förbudet mot barnäktenskap måste vara absolut när någon av parterna har anknytning till Sverige.

Vid ett seminarium i riksdagen den 4 december 2013 arrangerat av Svenska FN-förbundet och RFSU uttrycktes bred enighet om en restriktiv lagstiftning. Inför utskottsbehandlingen av proposition 2013/2014:208 riktar vi nu en uppmaning till dig. Du har nu en historisk chans att sätta stopp för alla barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Bara ett totalförbud sänder en tillräckligt stark politisk signal och ger ett fullgott rättsligt skydd för alla de ungdomar i Sverige som lever i rädsla för att giftas bort.”

 

Frågan är om detta brev (läs hela här)  är en tillräcklig signal för att väcka engagemanget hos justitieutskottets ledamöter? Gudarna ska veta att jag håller tummarna. Kära utskott, låt er vägledas av chefen för FN:s befolkningsfond (UNFPA), dr Babatunde Osotimehin:

– Mitt råd är att Sverige bör vara ett lysande föredöme för resten av världen. Barnäktenskap är inte tillåtet och ska inte vara tillåtet. Sverige bör gå framåt och se till att inga kryphål finns.

 

Arkiv