Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

På Neobloggen uppmärksammas jag om att Spendrups har fällts för att sprida sanningar. Mattias Svensson vidarebefordrar en dom från Konsumentombudsmannen, i vilken följande står att läsa:

”Rubrikens avsikt, särskilt mot bakgrund av att annonsen var införd under högsommaren 2009, kan tvärtom på goda grunder förmodas vara att Spendrups vill förmedla budskapet att konsumtion av kall öl hör ihop med varma sommardagar. Bildens utformning, en nedisad/frostig ölflaska på en bädd av isbitar, i kombination med rubriken bekräftar och förstärker ytterligare detta budskap.”

Och så spred sig en känsla av trygghet i min kropp.

Tack staten. Tack.

Arkiv