Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”. Devisen i universitetshuset är ett ständigt spörsmål i Uppsala. Vad menade Thomas Thorild egentligen när han myntade parollen? Vad tänkte de universitetsansvariga när de lät hugga in och förgylla orden? Hur ska man tolka betydelsen – den verkar ju stå i motsatsställning till vad de fria universiteten står för?

I dag rapporterar Upsala Nya Tidning att professor emeritus och tidigare vicerektor Leif Lewin vill låta byta ut devisen. ”Devisen går inte att försvara”, säger Lewin. Han tänker sig en storslagen ceremoni med ”pompa och ståt och symposier och diskussioner på temat tankens frihet”. Själv föreslår Lewin biskop Thomas Simonssons ”Frihet är det bästa ting”.

Men devisen går visst att försvara. Den kan tolkas som att den betonar universitetets sanningssökande, även framför andra positiva ideal såsom frihet. Sanning kan förvisso låta som ett förlegat begrepp i dagens relativa värld – men det är en mycket vacker tanke inom exempelvis matematiken att den enskilde vetenskapsmannen inte konstruerar matematiska system utan snarare avtäcker en högre sanning som legat fördold för mänskligheten.

Det är svårt att tänka sig att man kan komma fram till sanningen utan friheten att söka. De två begreppen förutsätter varandra – och det är inget konstigt att ett universitet håller båda högt, men sätter det ena som mål. För universitetet har inte allmän frihet som mål, utan sanningen.

Det går alltså att försvara devisen.

Den stora anledningen till att Lewin har fel är dock att universiteten ska vara beständiga, och inte föremål för vindkantringar och nycker. Dagens akademiker ska självklart ifrågasätta sina föregångares tänkesätt – men inte radera dem.

Arkiv