Annons

Ledarbloggen

Johan Ingerö

Johan Ingerö

För en tid sedan uppmärksammade jag på ledarplats det norska vetenskapsrådets beslut att dra in pengarna till genusvetenskaplig forskning, då den akademiska nivån ansågs vara för låg.

Något liknande är sannolikt inte att vänta i Sverige under den närmaste tiden, trodde jag. Men när jag i dag tar del av den kritik som sajten genus.se framför mot den nya lärarutbildningen börjar jag tro att något liknande kanske ändå är på väg även till våra trakter.

”Enligt Magnus Åberg, forskare vid Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet, har direktiven uppifrån också förändrats genom åren. Han har jämfört vad som står om jämställdhet i regeringens gamla proposition om lärarutbildningen från 2001 och den nya som presenterades förra året.

– Skillnaden är ganska stor. I den förra kopplade man ihop jämställdhet och genusteori. Resonemanget hade en vetenskaplig grund. I den nya propositionen finns inte genusbegreppet nämnt. […]

Magnus Åberg menar att mönstret följer en internationell trend när det gäller utbildning. Skolan har blivit mer resultatinriktad och debatten går mest ut på att ranka skolor och elever mot varandra. Det har blivit en slags norm att det ska gå att mäta resultat. Trenden drabbar genus och värdegrundsfrågorna.

– Sällan kopplar man ihop resultatet med sociala frågor, arbetsmiljö, relationen lärare–elev eller förutsättningar att plugga. Prestationen är i dagens tänkesätt kopplat till individen.”

Mätbara mål och individuell resultatuppföljning, snarare än surriga sidospår om kön och klass. På den här punkten kan man inte anklaga alliansregeringen för att inte leverera.

Arkiv