Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Inga riktade insatser mot invandrare har lika
stor effekt som enkla regler för att starta företag, skriver Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna och Nima
Sanandaji, vd för tankesmedjan Captus på debattsidan i Dagens Industri.

I botten för resonemanget ligger en intressant rapport, Integration och företagande – varför lyckas vi inte i Sverige? Den är skriven av Nima Sanandaji, och finns att ladda ner på företagarnas hemsida.

Följande citat
ur förordet visar att vi har mycket att lära:

”Trots att utlandsfödda i många fall har företagarbakgrund och
företagarvilja och investerar mer tid i sina företag jämfört med
svenska företagare, präglas deras verksamheter av låga inkomster och
låg överlevnadsgrad. Situationen är annorlunda i Storbritannien och
Kanada, där utlandsfödda och etniska minoriteters företag har kommit
att bli en vitaliserande del av ekonomin. I dessa länder har dessa
grupper kunnat omsätta sin entreprenöriella kultur i affärsmöjligheter
och uppvisar till skillnad mot i Sverige större benägenhet att starta
och driva företag jämfört med de infödda.

I Storbritannien och Kanada är en större andel av befolkningen
företagare jämfört med i Sverige. Skillnaderna är än mer slående när
det gäller utlandsfödda, där företagandet jämfört med de infödda är
dubbelt så högt som i Sverige.

Det finns en tydlig koppling mellan hur väl företagen klarar sig och
det faktum att arbetslösheten bland utrikesfödda är dubbelt så hög i
Sverige jämfört med Storbritannien och Kanada.

I Kanada, där
regeringen aktivt försöker locka till sig utlandsfödda som är benägna
att driva eget, har det visat sig att utlandsfödda med tiden kommer
ikapp och går om de inhemsk födda i inkomst. Kontrasten är tydlig
jämfört med Sverige där alltför många med utländsk bakgrund har låga
inkomster och känner sig utestängda från arbetsmarknaden.

Hur kommer det sig att utlandsfödda företagare inte lyckas lika väl
i Sverige som i Storbritannien och Kanada? Det viktigaste svaret tycks
vara att dessa företagare är speciellt känsliga för företagandets
villkor. De har svårare än företagare i allmänhet att handskas med
regleringar och arbetsmarknadslagstiftning. Dessa regelverk är dessutom
striktare i Sverige jämfört med de två andra länderna i studien.

Med andra ord är en av de viktigaste vägarna till integration på
arbetsmarknaden i Sverige blockerad av krångliga strukturer för dem som
vill starta eget eller få sina existerande företag att växa.”

Arkiv