Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

På ledarsidan idag finns en replik från Per Ankersjö, ordförande i Centerpartiets idéprogramsgrupp. En längre version av denna publiceras här:
Sanna Rayman skriverledarsidan 2/1-13 om Centerpartiets idéprogram och riktar kritik, inte mot programmet eller idéerna däri, utan mot mitt sätt att ta debatten. Till att börja med är det fantastiskt roligt att vårt idéprogram diskuterats inte bara på alla ledarsidor och i alla medier, utan också i fikarum och över julborden. Det var också vår förhoppning.
Debatten visar inte bara på behovet av politiska visioner, utan också på hur ovana vi är vid att förhålla oss till dem. Idéprogrammet är ett visionsprogram men även visioner måste kunna diskuteras utifrån de långsiktiga och strukturella problem som finns i dagens system och samhälle. Dagens arbetsmarknad håller utrikesfödda och ungdomar i utanförskap. Våra demografiska utmaningar är stora i en allt äldre befolkning som bor glest. Vi behöver fler som jobbar för att klara vår framtida välfärd.
Samtidigt utgör dessa system med sina brister också ett argument för att det inte går att införa fri invandring nu på måndag. Det Rayman tolkar som en pudel är snarare att debatten blivit allt mer nyanserad under de veckor som gått. Vi är dock det parti som varit tydligast i denna fråga. Programförslaget pekar ut kompassriktningen, precis som ett idéprogram ska.
Frågan om invandring är i rörelse. Om detta vittnar inte bara det stora intresset. Även faktumet att det idag är mer ok att vara lagom invandrarkritisk än att lyfta fördelar med en gränslös värld och med invandringen understryker att någonting hänt. Den svenska politiska mittfåran har anpassat sig till Sverigedemokraterna, vilket tydligast illustrerades av Stefan Löfvéns kritik mot arbetskraftsinvandringen nu i jul. Därför har jag också varit tydlig i debatten, inte minst gentemot migrationsminister Tobias Billström och riksdagsledamot Staffan Danielsson som båda i ett antal utspel pläderat för hårdare tag. Den som tycker att jag är okänslig i mina påpekanden om detta kan ju också fundera över om den öppna debatten gagnas av att man själv tycker att jag ska vara tyst om denna positionsförflyttning.
Med detta sagt ser jag fram emot en fortsatt diskussion om visionerna i vårt program. Sverige förtjänar en ordentlig idédebatt och när man är ett öppet parti med högt i tak som Centerpartiet så stärks man dessutom av det.
Per Ankersjö (C)
Ordförande i idéprogramsgruppen

Arkiv