Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Personligen är jag tveksam till att avskaffa informationsplikten gällande hiv-status. Inte minst för att det skulle innebära en viss inkonsekvens jämfört med hur vi i övrigt ser på denna del av smittskyddslagen, som ju omfattar långt fler sjukdomar än hiv. Men diskussionen finns och här skriver riksdagsledamoten Olof Lavesson (M) intressant om sina synpunkter på frågan.

Texten är en del av en blogg där många andra gästskribenter deltar med betraktelser rörande hiv-frågan. Bloggen – och kampanjen som hör till – utgör RFSL:s uppmärksammande av det faktum att hiv nu har funnits 30 år i Sverige. I kampanjen ingår krav bland annat på att informationsplikten tas bort, men även på att den ökande hivspridningen motas i grind genom mer och bättre preventivt arbete. Det senare kan jag utan omsvep skriva under på.

Arkiv