Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Imorgon lördag uppmanas vi att hålla i slantarna, inte handla något. En oerhört märklig uppmaning. Vad är vitsen? Är hoppet att all handel ska avstanna för en dag och varför tror någon att det skulle göra världen bättre?

Handel och utbyte människor, länder och regioner emellan har fört oss närmare varandra och skapar dagligen större välstånd för allt fler. Att lägga ner och idka självhushållning vore att stänga ute fattigare länder att sälja till och handla med länder som kommit längre i ekonomisk utveckling. Att se på handel som ett nödvändigt ont som helst bör minimeras leder till tullar, murar och hinder. Utvecklingen saktar in och välståndsspridningen med den.

Så låt oss se kommers som något gott. Det gör världen rikare i bred bemärkelse.

Därmed inte sagt att kommersialismen skänker mening, lycka och harmoni. Det får vi söka någon annanstans. Personligen finner jag shoppingcentra avskyvärt tröttande och tråkiga. En timme i en jättegalleria borde göra vem som helst håglös och vilsen.

Så kan vi inte bara ta ”shoppandet” för vad det är. Något praktiskt och i vissa fall givande, men framför allt välståndsskapande. Köp något fint eller gott till någon som behöver uppmuntran i stället. Gå inte på myten att mänsklig aktivitet är mänsklighetens hot.

Arkiv