Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Häromdagen hamnade folkhälsominister Gabriel Wikström på min att göra-lista. Ministern lät meddela att han vill göra sprututbyte för narkomaner enklare. Utan krångel konstaterade han att insatsen är en rekommenderad smittskyddsåtgärd. Punkt.

Det är ett välkommet besked. Men knappt hann ministern skriva in sig på plussidan förrän han begick debattartikel på DN Debatt. Och, tja, då blev det minus igen.

Wikström vill bekämpa tobak. Det är väl inget konstigt i och för sig, många ministrar har velat göra detsamma. Men det är skillnad att göra det genom information och kunskap som ändå överlåter åt människor att bestämma själv och de förslag som Wikström nu lägger fram. Han vill till exempel förbjuda rökning på allmänna platser utomhus. Sålunda ska det inte längre vara möjligt att röka på uteserveringar eller i anslutning till, säg, en busshållplats.

Att man inte ska röka inne i en busskur säger sig självt och det är i regel redan förbjudet. Men att förbjuda rökning utomhus ter sig som en rätt tröstlös reform. Hur många meter ifrån busskuren börjar rökförbudet? Vad säger att ingen irriteras om man står precis utanför denna zon? Samma problem gäller förstås uteserveringarna där horder av feströkare kommer börja förpesta luften hos krogarnas grannar istället.

 

Vidare vill Wikström gömma undan tobaksprodukterna så att de inte syns i butik, exempelvis ”i ett stängt skåp under försäljningsdisken”. Det stämmer säkert att en dylik åtgärd kan stävja impulsköp i hos främst unga – en inbiten rökare lär inte låta sig hindras av ett skåp. Men, problemet med både denna åtgärd och idén om neutrala tobaksförpackningar, dvs utan logotyper, färger etcetera är att det innebär väldigt långtgående ingrepp i olika företags upparbetade varumärken. Det är inga små värden man med ett pennstreck raderar ut med denna reform. Indirekt förbjuder man de olika företagen att fortsätta kommunicera med kunderna. Läsk är också onyttigt, kanske borde alla colaburkar vara vita med neutral text som kort meddelar ”coladryck”?

Nu kan man förvisso tycka att det inte är synd om alla hemska tobaksbolag som profiterar på vår hälsa. Men så tycker inte staten och regeringen. De tycker istället att tobaksbolagen är legitima näringsidkare. Hade man ansett något annat hade man förbjudit tobak helt och hållet. Men det gör inte Wikström. Han tjänar nämligen skattepengar på försäljningen.

 

I SvD igår förklarade Magnus Stenbeck, tobaksforskare vid Karolinska institutet, att ett utökat rökförbud utomhus sannolikt inte skulle innebära något stort lyft för folkhälsan.

”Minskade möjligheter att röka och få tag på cigaretter gynnar hälsan för rökare. Däremot finns det såvitt jag vet ingen evidens för att passiv rökning utomhus skulle orsaka några särskilda hälsoeffekter hos allmänheten”, sade han.

Vidare berättade Stenbeck att rökningen som riskfaktor för ohälsa är på nedåtgående, helt enkelt för att de åtgärder vi redan gjort kommer att ha effekt på sikt, medan den ohälsa vi ser idag är ett resultat av en tid då vi inte gjorde något.

Med andra ord. Några av Wikströms förslag andas hyckleri, andra antas inte ha någon större effekt. Men ministern säger kavat att han inte är orolig för att åtgärderna ska uppfattas som hyckleri.

Nåja. Om jag var han hade jag oroat mig mer. Om vi säger så här. När beskedet kom att rulltrapporna i Stockholms tunnelbana väntas stå still i en vecka var det långt fler än jag som tyckte att det lät rimligt att folkhälsoministern hade med saken att göra.

Arkiv