Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

Nyss hemkommen från en tiodagarsresa på Kuba noterar jag att det blir ganska stora rubriker för de reformer som kommit under den nyare Castro. Idag meddelas exempelvis att Kuba ämnar ändra dödsstraff till livstidsstraff. Det är naturligtvis bra, precis som att det var bra att tillåta mobiltelefoner.

Men de kubaner jag träffat under resan, och detta var nu inga borgerliga ledarskribenter utan oberoende journalister som vill leva i ett fritt Kuba där de kan utöva sina yrken lagligt, var nästan alla skeptiska till reformernas egentliga betydelse. En vanlig uppfattning är att Kommunistregimen genomför dessa smärre reformer för att putsa på sitt rykte utomlands, vilket tyvärr är en god förutsättning för fortsatt diktatur.

De riktiga reformerna, som på ägandeområdet, eller frihet för de politiska fångarna, betraktas som avlägsna. Då känns möjligheten att köpa och sälja cd-skivor, som nyligen infördes, som en ganska knapp tröst.

Arkiv