Annons

Ledarbloggen

Benjamin Katzeff Silberstein

Benjamin Katzeff Silberstein

Offentliga annonsutrymmen måste få köpas upp av vem som helst – inom rimliga principer – oberoende av vilken politisk uppfattning som torgförs. Därför är det märkligt att statliga Jernhusen, enligt Aftonbladet, vägrat att ta in annonser från fackförbundet Seko. Annonserna i fråga har, enligt tidningen, kritiserat avregleringen av järnvägen, och Jernhusen, som äger stationshusen, har stoppat annonserna med hänvisning till att kampanjen ”kritiserar den marknad som vi själva och [deras] kunder verkar på.”

Hade Jernhusen varit privatägt hade det naturligtvis varit helt upp till dem själva att välja sina annonsörer, men som statlig bolag bör man inte göra den typen urval. Seko borde få driva med avregleringen på Jernhusens annonsplatser, lika mycket som eventuella (ny)liberala annonsörer borde tillåtas annonsera för en privatisering av bolaget.

Arkiv