Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Nytillträdda finansministern avslutar arbetsvecka med ett antal tummar ner när remissinstanser kritiserar regeringens skatteförslag. Enligt TT har Ekonomistyrningsverket, Arbetsförmedlingen, Saco och TCO varnat för att den höjda marginalskatten leder till färre arbetade timmar och därmed till minskade skatteintäkter. Magdalena Andersson hade, säger hon själv, väntat sig just den kritiken och tar därför det hela med ro.

Hon bemöter också oron för att skattehöjningarna ska leda till minskad sysselsättning med en vift:
– Nu har vi i och för sig prövat åtta år av ständiga skattesänkningar och arbetslösheten är högre än när man började med det, så jag tror att man ska ha en balanserad syn på det.

Det var just det. Finansministern får en fråga om sysselsättningen, men ger svar om arbetslösheten. Som Magnus Henrekson skriver på SvD (15/10) är det två skilda mått som inte kan jämföras. Skattesänkningarna har lett till ökad sysselsättning, något Andersson sannolikt vet, varför hon väljer att ge ett svar om arbetslösheten. Så kan man ju också göra…

Arkiv