Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Ja, de saknar smör till ”julbaksten” och svarthandeln är ett faktum. Protektionistisk jordbruks- och handelspolitik har slagit undan benen för julfirande norrmän.

Det var det senaste vi hörde från Norge. Tidigare i år har Norge omnämnts främst i sport- respektive kvoteringssammanhang. När affärspressen regelbundet tar sin samvetsrunda i jämställdhetsdalen återvänder det allt snabbare med en quick fix som de stolt visar upp för läsarna. Kvotering! Se på Norge! Där fungerar det! -Färdig med det!

När den norska kvoteringslagen infördes, var jag verksam på den norska tankesmedjan Civita och följde och deltog i debatten om kvoteringens konsekvenser. Kvoteringsivrarna lovade redan då att med fler kvinnor i bolagsstyrelserna skulle en nedsipprande effekt snart vara faktum och norskt näringsliv snart jämställt.

Det fanns en tilltro till denna politiska quick fix som var förvånande. Som om attityder och fördomar kan förändras genom att vi ändrar i statistiken. Och som om ytterligare särbehandling av kvinnor skulle göra att synen på kvinnor i näringslivet blev bättre. Hur ska kvinnor ha chans att bli bemötta och bedömda som enskilda personer, inte som en särskild grupp, om de särbehandlas?

Såväl andel kvinnor på chefsnivå och i ledningsgrupper, som jämnare löner skulle bli resultat av kvoteringen. Så blev det inte.

Nu visar Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) att ökad andel kvinnor som är chefer inte per automatik leder till ändrade löner för kvinnor.

Lena Hensvik har skrivit rapporten för IFAU och kan inte finna några samband mellan andel kvinnliga chefer och lönestrukturen. Ej heller finns det något belägg för att kvinnliga chefer anställer fler kvinnor än manliga chefer gör. Underlaget är omfattande då studien enligt IFAU ”undersöker samtliga arbetsplatser i offentlig sektor och ett representativt urval av arbetsplatser i privat sektor under 1996-2008.”

I stället visar rapporten att det är skillnader på individudell nivå som påverkar respektive situation.

Vid sidan av smör bör vi nu även dela med oss av denna information till Norge.

 

 

Arkiv