Annons

Ledarbloggen

Per Gudmundson

Per Gudmundson

När eleverna på Vasa Real i Stockholm hade fått sin skola vandaliserad med hakkors och nazistiskt klotter var bestörtningen med rätta stor. Skolan har profilklasser med judiska elever och det finns anledning att misstänka att det antisemitiska hatet hade riktats just mot dessa.

En rad sympatiyttringar följde som stöttade skolan och eleverna. Gulligast var kanske hur Liberala Ungdomsförbundet natten efter lät sätta upp mängder med hjärtan och kärlekshälsningar på platsen för klottret.

I samma veva framkom att organisationen ”Studenter mot rasism” planerade en icke tillståndsgiven demonstration vid skolan på onsdagen. Som DN berättar reagerade både föräldrar och skolledning. Av säkerhetsskäl ville man inte ha en så kallad motdemonstration vid skolan och med denna förknippade risker för bråk.

Skolledningen och föräldraföreningen skickade ut mejl till föräldrar och förklarade oron.

”På Vasa Real kommer det att bedrivas undervisning som vanligt och vi deltar inte som skola i demonstrationen. Ändå känner vi en oro för att demonstrationen kan utvecklas i en riktning som skapar otrygghet för våra elever era barn. Det har som ni säkert känner till funnits exempel på detta.

Därför har vi under dagen varit i intensiv kontakt med polis för att få klarhet i hur man bedömer risken av demonstrationen.

Kontakt har vi även haft med säkerhetsansvarig på Utbildningsförvaltningen och Judiska församlingen.

Vi har försökt att påverka organisationen att senarelägga demonstrationen och flytta den till en annan plats men vi vet inte i nuläget om det lyckats.”

Aktivisterna i ”Studenter mot rasism” visade måttligt med förståelse. ”Vasa Reals skolledning äger inte trottoaren på Karlbergsvägen”, skrev en av dem på Facebook.

Demonstrationen skulle alltså bli av, även om skolledningen och föräldrarna protesterade, och trots att skolans elever själva skulle vara på lektion.

Vilka är då dessa ”Studenter mot Rasism”, som presenterar sig på Facebook som ”elever på Vasa Real”, men uppenbarligen varken bryr sig om elevernas säkerhet, polistillstånd, skolans protester eller föräldrarnas oro?

Det rör sig inte om någon spontan protest.

”Studenter mot Rasism” är ytterligare ett exempel på en enhetsfront, bakom vilken döljer sig en kommunistisk sekt. Det har ju historiskt visat sig svårt att sälja in det kommunistiska budskapet till de berörda massorna, varför man tvingas arbeta under falsk flagg för att dra nytta av tillfälliga opinionsvindar. Enhetsfronter har även visat sig kunna överbrygga meningsskiljaktigheter mellan kommunistiska sekter som annars mest jagar varandra med ishackor.

Idag heter enhetsfronten ”Studenter mot Rasism”, men förra gången kanske den hette ”Nätverket Rädda Hyresrätten” eller något så osexigt som ”Nätverket Järvas Framtid”.

Grundidén, att dra nytta av tillfälliga opinionsstormar för att sprida iden om planekonomi och socialism, är dock alltid densamma. Således dyker samma aktivister upp, i för tillfället aktuella kampanjer, gång på gång. Oftast går det hela att spåra till Rättvisepartiet Socialisterna, en trotskistisk sekt som tidigare var känd under namnet Offensiv och som i senaste riksdagsvalet fick himlastormande 1507 röster.

En av revolutionärerna bakom ”Studenter mot Rasism” har SvD skrivit om då och då sedan 1997 – vilket väl säger något både om socialisternas definition på ”student” och vilken uthållighet man uppvisar i kampen.

Ofta går folk på den uppenbara bluffen med enhetsfronterna och blir, för att tala med Lenin, ”nyttiga idioter”.

På Vasa Real har både skolledningen och föräldraföreningen varit föredömligt vaksamma och rakryggade. Man behöver faktiskt inte ställa upp på vad som helst bara för att det har – på ett ytligt plan – ett angeläget antirasistiskt namn.

Samtidigt har man visat exakt hur cyniska Rättvisepartiet Socialisterna och deras kollaboratörer är. De bryr sig inte om säkerheten för skolbarnen, bara de får sprida sin kommunistiska propaganda.

Arkiv