Annons

Ledarbloggen

Ledarredaktionen

Ledarredaktionen

Med anledning av op-ed-artikeln Fracking räcker till framtiden (8/6), har följande kommentar inkommit:

Björn Lomborgs huvudpoäng är att storskalig utvinning av Europas naturgas skulle minska koldioxidutsläppen från kol, sätta fart på ekonomin och samtidigt ge oss tid att utforska hur den framtida energin kan bli billigare.

Det låter ju bra men det är inte tillräckligt bra.

För det första är det långtifrån säkert att ökad naturgasanvändning minskar växthusgasutsläppen. Naturgas är metan och metan är en växthusgas som är cirka 70 gånger värre än koldioxid. Det behövas bara att 3,2 % av denna gas läcker ut någonstans – från gasledningar, vid tankning av bilar eller i samband med förbränning – för att naturgas ska vara lika illa som kol, ur klimatsynpunkt. Hur det förhåller sig med sådant tänkbart läckage vet vi inte. Därför kan man inte hävda att naturgas är bättre än kol.

För det andra finns det andra bättre sätt att få fart på ekonomin. Mer om det nedan.

För det tredje har vi inte den tid som Lomborg vill anslå åt att forska om hur den framtida energin kan bli billigare. Klimatförändringen måste hindras nu, och det som behövs är att stoppa all användning av fossila bränslen. Lyckligtvis finns det faktiskt en metod som räcker långt.

På en punkt har trots allt Lomborg alldeles rätt: så länge de fossila bränslena är billiga kommer de att förbrännas. Det verkar inte bekymra Lomborg. Men det bekymrar alla oss andra. 80 % av svenskarna är oroliga för att klimatförändringen ska förstöra framtiden för barn och barnbarn. Vad vi letar efter är ett alternativ som effektivt motverkar klimatförändringen samtidigt som det stimulerar ekonomin och minskar arbetslösheten. Och ett sådant alternativ finns.

Det som behövs är att göra alla fossila bränslen (inte bara naturgasen) dyrare och dyrare – utan att höja skattetrycket, i en skatteväxling. Det enklaste och mest kostnadseffektiva är att införa en stigande koldioxidskatt på fossila bränslen, och att sedan genast dela ut statens hela skatteintäkt till allmänheten igen, i lika stora delar till varje vuxen medborgare.

Då höjer man inte skattetrycket, men fossila bränslen blir dyrare. Följden blir att efterfrågan sjunker, vinstmarginalerna för investerare i fossila bränslen minskar, investerarna drar öronen åt sig och väljer att i stället investera i branscher där efterfrågan ökar. Och efterfrågan kommer att öka i de hållbara energislagen, som inte stiger i pris.

Låter det för bra för att vara sant?

Just idag publiceras i USA en mycket intressant undersökning av det ansedda, fristående och oberoende analysföretaget ”Regional Economic Modeling, Inc.” (REMI). Undersökningen är beställd av Citizens’ Climate Lobby (CCL) en framgångsrik klimatorganisation i USA. CCL har ställt frågan till REMI: Vilka blir följderna om USA inför en stigande koldioxidskatt, vars hela intäkt delas ut igen i lika stora delar till varje vuxen medborgare?

Och svaret är förvånande positivt. Till år 2035 skulle USAs koldioxidutsläpp halveras, luftföroreningarna minska så att 227 000 liv räddas och sysselsättningen och den disponibla inkomsten öka. Detta skulle alltså sätta fart på ekonomin och minska klimathotet samtidigt.

” På lång sikt måste vi gå över till miljövänlig energi”, skriver Lomborg, men det är fel. Vi måste lämna de fossila bränslena så fort vi bara kan. Skiffergasutvinning som förstör grundvattnen, vid läckage förvärrar klimatförändringen och försinkar omställningen till hållbara energialternativ är en återvändsgata – tvärt emot vad Lomborg försöker slå i oss.

Det är bråttom att ta tag i klimatförändringen och det klokaste vi kan göra just nu är att skyndsamt utreda är hur en stigande koldioxidskatt, som delas ut till medborgarna igen i lika stora delar, skulle kunna fungera hos oss i Europa.

Lars Almström, Klimatsvaret – CCL Sverige

Arkiv