Annons

Ledarbloggen

Amelie Langby

Amelie Langby

Det nordkoreanska fartyget Chong Chon Gang ska ha varit på väg från Kuba genom Panamakanalen när det häromdagen stoppades av panamanska myndigheter. I misstanke om att det skulle ha funnits droger ombord genomsöktes fartyget. Under tusentals säckar med socker, en vanlig kubansk exportvara, fann man i stället hundratals ton med vapen.

Det visade sig vara gamla, i princip obrukbara, sovjetiska vapen från sextio- och sjuttiotalet. Enligt Kuba, vars försvarsmateriel till stor del är föråldrat och har sovjetiskt ursprung, rör det sig om kubanska vapen, tillverkade i Sovjetunionen, som hade skickats iväg för reparation. Kuba har inte uppgett vart lasten skulle skickas, men det har spekulerats i att Kuba och Nordkorea skulle ha gjort upp om att Nordkorea skulle få socker i utbyte mot att reparera vapnen.

Sveriges Radios korrespondent Lars Palmgren rapporterade i morse medryckande om händelseförloppet, om hur besättningen gjorde motstånd och om hur kaptenen ska ha försökt ta sitt liv.

Visst innehåller storyn spänningsförhöjande komponenter, men framförallt kastar den ljus på tragikomiska band två kommunistregimer emellan.

Kuba – enligt landets författning definierat som en socialistisk stat, som leds av kommunistpartiet och är inspirerat av marxist-leninistisk lära.

Nordkorea – en socialistisk folkrepublik där kommunistpartiet, trots folkförsamlingens existens, innehar makten och liksom Kuba är starkt influerat av marxism-leninism.

På den årliga listan över politiska rättigheter och medborgerliga friheter som organisationen Freedom House publicerar placerade sig i år Nordkorea bland de ”värsta av de värsta”, medan Kuba, fortfarande i botten, fick en minimalt bättre rankning.

Brittiska The Independent tog i en artikel i dag upp att Kubas utrikesdepartement i en kommentar, som sänts på kubansk statstelevision, ska ha försäkrat att Kuba bibehåller sitt engagemang för fred, kärnvapennedrustning och internationell rätt. Men vapnen hade inte deklarerats, vilket är ett måste för transport genom Panamakanalen. Dessutom kan fartygets last vara ett brott mot vapensanktionerna FN riktat mot Nordkorea och landets kärnvapenprogram, vilket förstås skulle vara oacceptabelt.

Panama har bett FN undersöka lasten. USA, som har sanktioner mot både Kuba och Nordkorea, har erbjudit extra stöd om det skulle efterfrågas.

Vad som exakt har skett och kommer att ske kring fartyget Chong Chon Gang – och till vilken grad de två kommuniststyrena har visat på bristande respekt för internationella överenskommelser – återstår att se. Mer betänklig är då den bristande respekt de visar nationellt i fråga om politiska rättigheter och medborgerliga friheter.

Arkiv