Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

REPLIK angående Sanna Rymans ledare i SvD 20/12 2013

Det är bra att du tar upp de viktiga principerna om meddelarfrihet och meddelarskydd. Det är rättigheter som generationer innan oss har kämpat för och som vi i privatiseringarnas tidevarv måste fortsätta att kämpa för. Att koppla samman meddelarskyddet med vårt avslöjande av identitet på en av skribenterna bakom Wisemanswsidoms är, om du ursäktar det lätt militära språket, att skjuta över målet.

Enligt Carl Bergqvist var hans identitet känd bland överordnade långt innan avslöjandet. Något som flygflottiljchefen Fredrik Bergman bekräftar i Norrbottenskuriren. Det kan alltså inte handla om meddelarskydd i meningen efterforskningsförbud, vilket ju för övrigt inte heller skulle gälla oss då vi inte är en myndighet.

 

Inte heller kan det i det här fallet vara tal om meddelarfrihet. Att överlämna uppgifter till media är nämligen inte samma sak som att publicera i eget medium. Att betrakta Wisemanswisdoms som en kanal för läckor inifrån är att helt överse bloggens omfång. Bloggen överstiger vida utrymmet för försvarsdebatt i våra stora tidningar – SvD inkluderat. På Wisemanswisdoms har det hittills i år publicerats 140 egna inlägg. I SvD:s arkiv anges den egna försvarsreportern Mikael Holmström som skribent till 94 texter under samma tid.

Vi menar att bloggen har blivit så stor att den är att betrakta som en egen tidning. Nästan lika viktig som principen om skydd för källor är den om ansvarig utgivare. Det är något som Wsiemanswisdoms fram till nu har saknat. Den stora frågan journalister bör ställa sig nu är vilka fler som ingår i redaktionen. Vill det sig inte bättre får vi leverera svar också på den frågan.

 

Innan vi avslutar finns det en medial princip till att beröra. Den handlar om oberoende. Något som SvD borde ha bättre koll på. Med mer än hälften av spaltutrymmet utsålt till reklam och redaktionerna nedbantade till ett minimum måste tidningen antagligen intala sig att det är sakfrågorna och inte personerna som ska vara i fokus.

För mig gör avsändaren faktiskt skillnad. Ett reklamblad har inte samma trovärdighet som en undertecknad tidningsartikel och en studie bekostad av tobaksbolag väger lättare än en betalad av WHO. Det är helt enkelt skillnad på om en text kommer från en ensam bloggare eller är skriven av en anonym grupp med syfte att bedriva kapprustningspolitik.

Pelle Sunvisson, Nätverket Ofog

 

 

SVAR DIREKT

Att fallet Wiseman inte konkret handlar om meddelarskydd eller meddelarfrihet är jag väl medveten om. Det var inte min poäng och således har jag inte heller anklagat någon för att bryta mot efterforskningsförbudet. Min poäng var principiell, inte juridisk. Wiseman var en bloggare som fick genomslag på grund av god argumentering och förståelse för sitt ämne. Detta var även Isabella Lund, därav hennes genomslag i diskussionen om prostitution.

Varken i hans eller hennes fall fanns någon konkret situation med anknytning till meddelarskydd eller meddelarfrihet. Däremot fanns likväl en pressetisk instinkt hos många – därav upprördheten när någon plötsligt hotade att röja Isabellas självvalda sätt att debattera. Därav upprördheten nu när Ofog väljer att inte respektera anonymitetsvalet.

 

I en tid då avsändare blir allt viktigare. Då avsikter och åsikter misstros eller ogiltigförklaras med hänvisning till såväl ålder som hudfärg och kön, så är det värdefullt med den sortens debattörer som Wiseman och Isabella var. Debattörer vars poänger och texter läses för vad som står där och ingenting annat.

Men Wiseman var mäktig, då måste man ju granskas, invänder Ofog och röjer hans namn.

Jaha. Var det allt? Var detta er ”granskning”? Låt oss se. I ena ringhörnan har vi alltså någon som ägnat timmar åt att skriva vaälargumenterade inlägg om försvarets olika aspekter. I andra ringhörnan har vi någon som inte orkade säga pip om någon sakfråga, utan som valde att ”granska” genom att omöjliggöra för honom att fortsätta att skriva på det sätt han hittills gjort.

Ni får ursäkta, men i min värld är granskning något som kräver intellektuell kapacitet – att möta och bemöta, argumentera och visa på fel, brister, fulspel eller hål i resonemangen. Your basic demokratisk procedur överförd till hur vi beter oss i debatten och sinsemellan.

Jag förstår att detta är en väldigt otidsenlig idé. Därav sorgen jag uttryckte i min ursprungstext. Det är inte bara en sorg över det ni gjort, det är en sorg över det ni är. Ni tror att granskning är att oskadliggöra och förgöra motståndaren. Det är en fruktansvärt tragisk missuppfattning.

Arkiv