Annons

Ledarbloggen

Tove Lifvendahl

Tove Lifvendahl

Unknown-1Deltog idag på boklansering av Äldreomsorgen: Praktiken, debatten, framtiden (Carlsson Bokförlag, länk här). Bokens redaktörer och delförfattare är professor Erik Blennberger, knuten till Ersta Sköndal Högskola och professor Tomas Brytting, också knuten till Ersta. Vid sidan av ett antal forskare inbjöds också Ann-Charlotte Marteus, Expressen, och jag i våra egenskaper av opinionsbildare.

Jag bidrar i boken med kapitlet Så mycket bättre, där jag skriver om den samhällskulturella kontext som äldrevården befinner sig i, ett par av de verksamheter inom äldrevården som jag har fått möjlighet att titta närmare på, samt vad jag anser är ett lämpligt förhållningssätt framgent; nämligen en i grunden positiv inställning till närvaro av både privata och ideella aktörer jämte de kommunala, för den konkurrens, kompetens/kunskap, det engagmang, de investeringar och innovationer de bidrar med. Kombinerat med nyfiket utvecklande av mät- och utvärderingsmetoder, som både tar hänsyn till hårda och mjuka fakta.

”Varje dag tillkommer nya idéer och tankar på hur vi kan utveckla välfärden. Genom entreprenöriella förmågor inom eller utom verksamheterna, som kan vara privata, offentliga och ideella. Ett pilotprojekt kring demensvård blir inte mindre värt för att det uppstod tack vare ett företags överskott, ett fall av vanvård blir inte mindre illa för att det uppstår inom ramen för en ideell stiftelses verksamhet, och ett exempel på slöseri med resurser blir inte mindre allvarligt för att det sker i den kommunala verksamheten. Motsvarande resonemang kan föras om motsatta exempel.”

Arkiv