X
Annons
X

Ledarbloggen

Patrick Krassen

Patrick Krassen

Rubrikens oxymoronska natur till trots är dagens besked från Pliktutredningen, att värnplikten görs frivillig och könsneutral, en god nyhet.

I praktiken har lumpen varit frivillig sedan länge – de möjliga skälen för att få slippa har blivit fler och alldagligare, i takt med att intresset för värnplikten också sjunkit. Det är gott att det nu också blir formellt frivilligt – och därmed inte längre straffbart att hoppa över mönstringen, får man hoppas. (2007 kallades 16 803 män till mönstring. Av dem fick 4 834 göra lumpen. 88 personer straffades för värnpliktsvägran, av dem sattes 15 i fängelse, enligt TT.)

Att plikten kan komma att återinföras vid ett allvarligt hot är både rimligt och logiskt. Och socialdemokraternas besked att de motsätter sig pliktens avskaffande idag ter sig mest som symboliskt. Man behöver inte vara försvarsexpert för att konstatera att tillgången på lågutbildad kanonmat – vilket de som bara gjort 60-dagarsvärnplikten i praktiken skulle vara – inte är det centrala för ett modernt försvar i ett land som inte befunnit sig i krig på 200 år, är medlem i EU och (förhoppningsvis) snart medlem i Nato.

Arkiv