Annons

Ledarbloggen

EU-val

EU-val

Vi har bett svenska EU-parlamentariker att besvara en liten enkät. I enkäten ryms både bokslut för den period de suttit och lite mer framåtblickande frågor – för den händelse att de kandiderar för omval. Under tiden fram till valet kommer vi att presentera dessa enkäter här på ledarbloggen. Dagens svar kommer från Moderaternas Gunnar Hökmark.

 

– Vad är din största politiska framgång under den gångna mandatperioden?

– Tror det är öppningen av telekommarknaden, avveckling av roaming för datasurf och regelsystem för europeiska nätverk som långsiktig ger en europeisk telemarknad med bäst förutsättningar för mobil datatrafik, banklagstiftningen lika viktig.

 

– Vad är ditt värsta politiska bakslag under den gångna mandatperioden?

– Att EU budgeten fortfarande har för mycket pengar till jordbruk, även om vi fick igenom en större minskning.

 

– Bästa svenska parlamentariker utanför den egna gruppen? Varför?

– Vill inte värdera någon på någon annans bekostnad, men Sverige har många duktiga parlamentariker.

 

– Tycker du att det är viktigt att kommissionens ordförande hämtas från parlamentets utpekade toppkandidater? Varför/Varför inte?

– Nej, det är fel att införa den begränsningen, inte minst eftersom det inte handlar om vem som har majoritet i parlamentet utan om brett stöd från medlemsstater och parlamentets olika politiska grupperingar, det finns inget sannolikt valresultat som innebär att en grupp kan utse ordförandekandidat och det är enligt fördraget medlemsstaterna som först ska komma överens, vi måste kunna väjla mellan de bästa möjliga kandidaterna som finns tillgängliga efter valet och när kommissionen ska utses.

 

– Vilka stordåd gör du under kommande mandatperiod?

– Vill uppnå en helt gemensam marknad för telekom och ett Europa som leder den digitala ekonomins utveckling, vill förverkliga kravet jag fått stöd för att nu inleda en medveten och systematisk process för att rensa undan onödig byråkrati och detaljstyrning, göra hela Europa till ett enda Småland av företagande, kort sagt vill jag ha en ny giv för europeisk politik.

 

– Topp tre bästa besluten i parlamentet under mandatperioden?

– Ökade forskningsanslaget, nya banklagstiftningen sam genombrotten för en gemensam telemarknad.

 

– Och de sämsta tre?

– Stödet för EU-skatt, beslut som kräver att socialpolitik, familjepolitik, abortpolitik och bostadspolitik ska bli föremål för EU-beslut, saknar grund i fördraget men är utslag av övertro på detaljstyrning och likformning, jordbrukspolitikens fortsatta höga subventioner.

 

– Ökar valdeltagandet i årets parlamentsval?

– Ja, det tror jag det blir, tydligare att det finns en konflikt i konkreta frågor,  leder till att varje röst kommer upplevas så viktig som den är.

 

– Vad skulle få dig att vilja lämna EU?

– Anser att Europa blivit ständigt bättre, ser inte något demokratiskt beslut som skulle leda mig till att vilja lämna ett EU som är öppet för människor, fritt och demokratiskt.

 

– Utvidgningen – köra hårt eller ta en paus?

– Vi ska köra hårt, vi borde ha kört hårdare när det gäller Ukraina, bra att vi gjorde det med Rumänien och Bulgarien, annars hade vi sett en parallellel utveckling med Ukraina i dessa länder.

Arkiv