Annons

Ledarbloggen

Sanna Rayman

Sanna Rayman

Dagen började och Anna Kinberg Batra talade i riksdagen. Hon gav en fin och välförtjänt hyllning till Per Westerberg och avslutade med att understryka ”vikten av att hedra praxis” med följande ord:

”Som seriösa ansvarsfulla partier värnar vi överenskommelser och praxis som garanterar långsiktiga och demokratiska spelregler. I valen till vice talmän fördelas då posterna efter partiernas storleksordning. Så har skett utan undantag under hela enkammarriksdagen och jag kommer i enlighet med denna fasta praxis snart att återkomma till talarstolen för att då föreslå en förste vice talman å Alliansens vägnar.”

Med stöd i praxis föreslog hon Tobias Billström till vice talmansposten och gav Urban Ahlin (S) stöd som ordinarie. Men seriositeten och ansvaret höll inte hela vägen. När turen kom till SD:s kandidat till andre vice-posten, Björn Söder, begärde Vänsterpartiet sluten omröstning, utan att ha en idé om motkandidat. Det visade sig då att även om riksdagens partier betonar vikten av praxis och långsiktiga spelregler så var det endast sex av deras ledamöter som gav uttryck för denna hållning:

– Jag har röstat blankt för jag röstar inte på en sverigedemokrat, sade Ylva Johansson till Expressens Niklas Svensson.

– Men Söder kommer ju att bli vald ändå till slut. Är det bara ett spel för galleriet vi ser?, invände reportern.

– Jag vill inte ta de orden i min mun, men det är klart att det kommer ju att bli så, svarade Johansson.

 

Folkpartiets Johan Pehrson sammanfattade i samma sändning Vänsterpartiets tilltag som ”onödigt” och påpekade, liksom Anna Kinberg Batra att, att praxis bör hedras, vilket i detta fall innebär att ”SD ska behandlas precis som alla andra partier.”

Pehrson drog också frågan till sin spets, i bemärkelsen att han var i stånd att se hur det ser ut utifrån när riksdagen plötsligt börjar svaja i just frågor om praxis och principer:

– Svenska Folket har valt SD, det har jag respekt för och delar jag inte den uppfattningen, ja då kämpar jag för att Folkpartiet ska bli större så att vi får den andra vice talmansposeten nästa gång.

Den inställningen hedrar Pehrson. Och att dagen var ett spel för galleriet är en underdrift. En riktigt arbetsam dag har det varit för vår nyvalda riksdag. Idag lyckades de genomföra nästan 900 symbolhandlingar.  Tänk så många de ska hinna med under resten av mandatperioden!

Arkiv