Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Sedan flera medier uppmärksammat DO:s likabehandlingsstrategier samt Skolverkets frågebatteri till förskolebarn om kön, etnicitet och sexuell läggning, har frågan ställts om detta verkligen är förenligt med vår lagstiftning om Opinionsfrihet.

Tja, vad tycks:

lag 2010:1408 §2 kap 2

”Ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.”

Barnen i fråga var sannolikt inte tvingade att svara, men de flesta håller nog med om att det är lättare för vuxna än för barn att hävda sina rättigheter.

Arkiv