Annons

Ledarbloggen

Maria Ludvigsson

Maria Ludvigsson

Institutet för näringslivsforskning (IFN) rev av ett riktigt intensivt seminarium i morse. Nationalekonomen Christian Bjørnskov från Universitetet i Århus presenterade sina teorier om politiken och lyckan och det gjorde han med den äran. På den bakomliggande frågan om politiker kan skapa lycka svarade han No! Staten kan sätta ramar och upprätthålla lag och ordning så att vi själva har möjlighet att vara vår egen lyckas smed.

Det som definieras som lycka är heller inte av det slag som kan beslutas från i politiska församlingar. ”Lycka är begärd och skall verkställas” fungerar inte.

Ändå tenderar politiker allt oftare att identifiera ”vardagsproblem” och därefter konstruera politik som ska lösa våra problem och lämna oss i harmoni och balans, helt utan bekymmer. Det är en glidning mot en politik som även skapar vardagens innehåll och inte gör halt vid ramverk och rättstrygghet.

Målsättningen mesta möjliga lycka till så många som möjligt är grundläggande för utilitaristerna. En filosofisk skola som frånser varje människas okränkbara värde. Lycka ska då förstås som den sammanlagda ”mängden” lycka i världen och då kan tio människors euforiska lycka rent matematiskt uppväga 100 människors olycka. En människa kan lätt offras om det innebär att 100 andra blir lyckliga av det.

Det finns tillräckligt många anledningar att styra undan politiker som börjar utlova lyckligare medborgare. Ibland, tycker jag, kan man nästan ana att de finns lite varstans, angelägna att lösa våra vardagsproblem.

 

Arkiv