Annons

Wall Street-bloggen

Daniel Kederstedt

Daniel Kederstedt

Allmänhetens misstro mot Wall Street fortsätter att vara skyhög. Må hända med rätta. En ny undersökning pekar på skrupelfria handlare och utbredd insiderhandel.

Situationen har visserligen förbättrats något. Men ännu fortsätter de amerikanska invånarna att ha en frostig relation med Wall Street – framför allt ansvarigt för den kris som 2008 slog stora delar av världsekonomin i spillror.

Idag har nämligen mer än varannan invånare en klart negativ uppfattning om finanssektorn. Det visar uppgifter från bland annat analysfirman Harris. Siffrorna talar om en svag förbättring gentemot tidigare år, men är fortfarande att betrakta som skyhöga.  Mellan 2006 till 2010 ökade antalet invånare som ”knappast hade någon tilltro alls” till finansindustrin från 13 till 42 procent.

Stundtals tycks det också som att Wall Street inte ens är särskilt intresserat av att bygga upp allmänhetens förtroende.

En undersökning som advokatbyrån Labaton Sucharow låtit genomföra med 250 finansanställda på ett dussintals företag visar på en utbredd vilja att ta otillåtna genvägar.

23 procent av de tillfrågade medgav att de själva har observerat, eller fått trovärdig information, om att brott har begåtts på arbetsplatsen. En procentenhet högre än så konstaterade att de skulle vara villiga att ägna sig åt insiderhandel förutsatt att vinsten landade på minst 10 miljoner dollar och att de gick fria.

Särskilt anställda med mindre än tio års erfarenhet var redo att begå brott, 38 procent.

Omkring var tredje ansåg sig dessutom tvingade till illegala arbetsmetoder för att nå framgång. Runt hälften räknade då med att deras chefer skulle se mellan fingrarna.

Rapportförfattarnas slutsats är stenhård. Det talas om en ”tickande bomb som måste desarmeras” innan framför allt de unga, ”som en dag kommer att basa över otaliga miljarder dollar, helt har tappat sin moraliska kompass och accepterat felaktigheter som ett nödvändigt ont.”

Samtidigt kan det vara värt att fråga sig om myndigheterna har gjort sitt för att hålla Wall Street i strama tyglar.

I närmare fyra års tid försökte exempelvis finansinspektionens tidigare chef Mary Schapiro att hålla Wall Street ansvarigt för dess snedsteg. Slutresultatet landade på blygsamma 2,2 miljarder dollar, ett fåtal högprofilerade åtal och ett antal fällda domar för just insiderhandel. Sedan några månader tillbaka styr Mary Jo White organisationen. Hon har visat en tuffare attityd, men hämmas också av att hon inte får befatta sig med ärenden som rör tidigare klienter – däribland storbankerna Bank of America, JP Morgan Chase och Morgan Stanley.

2011 lanserade dessutom finansinspektionen ett initiativ värt 500 miljoner dollar, som ämnade att belöna visselblåsare med upp till 30 procent av de böter som samlades in.

89 procent av finansindustrins anställda säger sig i rapporten visserligen vara redo att rapportera brott – men hela 40 procent uppger också att de inte ens känner till initiativet.

Om bloggen


Daniel Kederstedt är SvD Näringslivs korrespondent i världens ekonomiska huvudstad – New York. Med utgångspunkt från Wall Street rapporteras här om finansvärlden, börserna och det internationella näringslivet.

@kederstedt på Twitter

Daniel Kederstedt

En förlängning är det inte tal om. Centralbankschefen Ben Bernanke har varit tydlig om sin framtid när ämbetet inom Federal Reserve (Fed) löper ut i början av 2014.

Efter månader av spekulationer om vem som kan ta över ett av landets absolut tyngsta uppdrag tar nu Barack Obama bladet från munnen. Ett besked kommer att lämnas inom de närmsta månaderna, konstateras det i New York Times (länk).

I kravbilden finns däremot att den personen inte bara ska arbeta mot inflationsmål och försöka upprätthålla stabilitet på marknaderna. Han eller hon ska dessutom alltid ha i åtanke vad som är bäst för Average Joe.

– Tanken är att ha en person som arbetar för att förbättra livet för de vanliga invånarna, säger Barack Obama. Jag vill ha en centralbankschef som kan ta ett steg tillbaka och objektivt konstatera ”Låt oss försäkra oss om att ekonomin växer.

Mycket talar för att det blir Janet Yellen, idag vice chef på Fed, som tar över efter Ben Bernanke.

Uttalandet i New York Times kom i samband med att Barack Obama radade upp flera tal om hur privatekonomin kan förbättras för medelklassen samt möjligheterna att genomföra den amerikanska drömmen – gå från botten till toppen.

Idag är den helt slagen i spillror, hävdar Huffington Post.

Nättidningen slår fast att 4 av 5 vuxna har vissa problem med att antingen finna jobb, hålla sig ovan fattigdomsgränsen eller frigöra sig från beroendet av landets välfärdsprogram. När nyhetsbyrån AP nyligen genomförde en undersökning lyckades man dessutom peka på att även den vita befolkningen nu känner av krisen på allvar. Inte sedan 1987 har de vita invånarna varit så pessimistiska om privatekonomin som idag.

Tidigare har krisen främst drabbats svarta eller minoriteter.

Finns det någon sanning i att 80 procent av invånarna har allvarliga problem på jobbmarknaden, med privatekonomin eller är allt för bidragsberoende?

Huffington Post bjuder på en diger statistikläsning. Men nättidningen vinklar också hårt. Siffrorna är snarast ett hopkok av ett slags worst case-scenario.

För den skull finns det ingen anledning att avfärda de problem invånarna står inför. Många är hårt ekonomiskt pressade.

Idag räknas exempelvis 46 miljoner, eller cirka 15 procent av invånarna, som fattiga. Det vill säga att de har en inkomst på under 23 021 dollar för en familj om fyra personer. Antalet som tar emot matkuponger är rekordhögt.

Samtidigt är bland annat arbetsmarknaden ett trögrörligt fenomen där de som stått utan jobb i över ett halvår har väldigt liten chans att finna ett nytt.

Den senaste nationella undersökningen som genomfördes visade att enbart cirka 10 procent av de långtidsarbetslösa får ett jobb varje månad.